HUISDIEREN

Honden en katten zijn bij ons welkom. We hanteren toch enkele voorwaarden. Zo is het maximum vastgesteld op 2 per kampeerplek. De dieren zijn altijd aangelijnd en het uitlaten gebeurt buiten de camping. Op de weide achter het zwembad kan je ze eens naar hartenlust laten rondcrossen, op voorwaarde dat ze nooit andere gasten lastigvallen.

Zorg dat je de vereiste wettelijke documenten bij hebt en dat je hond is gechipt.
Niet alle hondenrassen zijn welkom in Frankrijk. 

In Frankrijk gelden bijzondere maatregelen voor zogenaamde “aanvals- en verdedigingshonden”
Honden zonder officiële stamboekpapieren en die qua uiterlijk lijken op de volgende rassen: American Staffordshire Terrier (“pit-bulls”), Mastiff (“boer-bull”) en Tosa. Het is verboden deze honden mee te nemen voor een verblijf in Frankrijk of ze mee te nemen op een doorreis door Frankrijk.
Honden van het zuivere ras American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa en honden die lijken op het Rottweilerras,verblijf in Frankrijk wordt toegestaan, maar de volgende regels moeten in acht genomen worden: in openbare gelegenheden is het dragen van een muilkorf verplicht en moeten de dieren aangelijnd zijn, de houder / eigenaar moet minstens 18 jaar zijn, niet veroordeeld zijn voor een misdaad of tot een gevangenisstraf en het dier moet verzekerd zijn.
Bij controle gelden alleen de stamboekpapieren als erkend bewijs van raszuiverheid.
Constatering van het niet naleven van de hierboven genoemde regels kan uw dier in beslag genomen worden, of worden gerepatrieerd.

Honden dienen op openbaar terrein altijd aangelijnd zijn, hier vallen ook campings onder.

In het hele zuiden van Frankrijk is de ziekte LEISHMANIOSE aanwezig.
Dit is een ziekte die wordt overgebracht door de zandvlieg/soort mugje en heeft bij een te late constatering (de symptomen zijn niet altijd goed zichtbaar in het begin) vrijwel altijd een dodelijke afloop.
Hier wordt de combinatie halsband van Scalibor én druppels van Advantix gehanteerd en daarmee is de hond dan voor 99,9% beschermd.